Dr. med Paul Møller om selvforstyrrelser: Pasientenes selvopplevelse og selvforståelsei utredning og behandling